Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống

Completed
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
0

Đạo Môn đang đối mặt với vấn đề khó khăn của Đạo gia hương khói và được triển khai kế hoạch phục hưng Đạo Môn. Vì vậy, chư thần của Đạo Môn đã liên thủ chế tạo hệ thống "đạo quan dưỡng thành" và tìm kiếm người có duyên để giải câu chuyện.

Trần Dương, một đạo quan tiểu đạo sĩ tầm thường, đã được chọn bởi hệ thống để trở thành sứ giả tiên phong trong việc chấn hưng Đạo Môn.

"Từ ngày hôm nay, nhiệm vụ chấn hưng Đạo Môn sẽ được giao cho tôi!" - Trần Dương tự tin nói.

Chuyện xưa về đạo quan dưỡng thành đã bắt đầu..

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi