Đến Muộn – Hải Đích Cáp Tử

Completed
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
0

Lúc họp lớp với bạn học cũ, bạn trai cười, gắp nấm vào chén tôi.

“Hàm Ấu, nấm mà em gọi...” Hắn bỏ dở giữa chừng.

Tôi không có gọi món nấm.

Tên tôi không phải là Hàm Ấu.

Hàm Ấu là tên bạn gái cũ của hắn. 

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi