Mang Theo Quầy Bán Quà Vặt Xuyên Đến Cổ Đại

Completed
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
1

Hán việt: Đái trứ tiểu mại bộ đáo cổ đại
Tác giả: Diệp Ức Lạc
Tình trạng bản gốc: Hoàn (175 chương)
Thể loại: Chủng điền, làm giàu, xuyên việt, chủ công, 1x1, sinh tử, tùy thân không gian, tiền hôn hậu ái, Ấm áp, HE.
Edit & Beta: Quân Ngọc
Tình trạng edit: lăn ~ lê ~ lết ~
Văn án

Lục Lâm từ chức ở thành phố lớn trở về nông thôn, kế thừa siêu thị nhỏ cha mẹ để lại, một hồi dong tố kéo đến mang Lục Lâm đến cổ đại.

Lục Lâm xuyên vào một người trùng tên trùng họ với mình, mà hắn lập tức phải ở rể cho một cái song nhi bưu hãn.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi