Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Completed
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
73.5K

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi