Phế Hậu Xưng Đế

Completed
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
0

Nguyên lão lập quốc, Tướng quân Trấn Quốc là cha ta.

Chấp bút văn đàn, cuồng thư sinh là đại ca ta.

Song Tuyệt của Nam Bắc võ lâm, Bắc Tuyệt là nhị ca ta.

Có một cô gái xuyên không vào cung muốn đoạt ngôi vị Hoàng Hậu của ta. 

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi