Thất Lão Kiếm

Completed
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
1.4K

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giới thiệu:

Cổ Long Hồi 5 Nhuế Vĩ làm gì tưởng nổi người của hắn hằng hoài niệm, mang cái danh Thuần Sư Nữ bất đắc dĩ đó, lại là Lưu Dục Chi, vị hôn thê của Giản Thiệu Vũ!...

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi