Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Completed
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
1.2K

Tiết tử:

Khâm Thiên Giám, chính sử ký, phụ trách thiên văn, lịch pháp, thời tiết.

Giám chính làm chủ sự, dưới tay là phó giám chính, cũng là người đảm đương chính, phụ trách chuyên môn là Linh đài lang.

Nhìn qua là một tổ chức rất phô trương, nhưng trên thực tế chức quan tối cao nhất cũng chỉ là quan chính tứ phẩm.

Cứ tiếp như vậy, đến Linh đài lang, cũng chỉ là quan chính bát phẩm.

Nhưng đây không cũng chưa phải là chức quan thấp nhất, bởi vì thuộc hạ dưới tay Linh đài đại nhân còn có Ngũ quan chính, Xuân Hạ Trung Thu Đông, đều là quan cửu phẩm, coi như có cái chức quan so với dân thường.

Đây là chỗ ăn no nằm chờ chết, người tuổi trẻ có chí sĩ (lý tưởng cao) hiếm khi nguyện ý ở tại chỗ này.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ.

Ví như, con kế nghiệp cha, Ninh đại nhân.

Bộ máy tổ chức của Khâm Thiên Giám:

Bộ phận lãnh đạo, quản lý: Giám chính, Giám phó

Bộ phận chuyên môn: Linh đài lang, Ngũ quan chính

Bộ phận giúp việc: Thư lại, Vị nhập lưu thư lại

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi