hoàn thành

Vả Mặt Trà Xanh

Completed
5
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
5.2K

GIỚI THIỆU

Cô bạn thân cổ vũ tôi tỏ tình với trúc mã tại buổi họp lớp.

Nhưng thực ra hai người bọn họ đã sớm ở bên nhau.

Cô ta chỉ muốn làm tôi bẽ mặt trước mặt mọi người.

Cuối cùng, tôi tỏ tình với giáo bá, người kiếp trước vẫn luôn yêu thầm tôi mà không chịu nói ra.

Giáo bá: "...?"

Không thể nghĩ được đúng không.

Giáo hoa đây trọng sinh!

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi